Log ind

Om tysk.gyldendal.dk

– et komplet undervisningsmateriale


Digital undervisning til tysk i 8.-10. klasse
tysk.gyldendal.dk er et komplet, digitalt undervisningsmateriale til tysk i 8.-10. klasse. Portalen kan fungere som det bærende element i tyskundervisningen eller være et supplement til bøger.

Varieret indhold og fleksibelt brug
tysk.gyldendal.dk indeholder bl.a. komplette temaforløb, information om kultur- og samfundsforhold i de tysktalende lande, grammatik med selvrettende opgaver, overskuelige opslagsværker samt et Mediathek, der indeholder både billeder, videoer og tekster i forskellige genrer. Derudover indeholder sitet en række informationer og redskaber til læreren.
Brugen af sitet kan tilpasses, så det tilgodeser den enkelte klasses behov og interesser, og det omfattende materiale inspirerer og motiverer til elevdifferentieret undervisning.

Med tysk.gyldendal.dk er mulighederne mange. Man kan bl.a. vælge mellem de allerede tilrettelagte undervisningsforløb eller selv sammensætte forløb ud fra de tilgængelige tekster, aktiviteter og ressourcer. Indholdet kan således både anvendes til længere nuancerede forløb, eller sammensættes til kortere specifikke temaforløb. Materialet kan ligeledes inkorporeres i tema- og emneuger samt i tværfaglige forløb og elevernes projektopgave.

Ny undervisningspraksis
Undervisningsforløbene kan gennemgås på IWB, computer eller tablet og inddrager en bred vifte af arbejdsformer og tilgange til stoffet. Det betyder, at det ikke er hensigten, at eleven tilbringer al tiden foran sin egen computerskærm; i stedet veksles der mellem fx samtaleaktiviteter, selvstændigt arbejde, klassegennemgang og gruppesamarbejde. Eleverne skal selv producere tekster, se musikvideoer og andre autentiske videoklip, finde informationer på udvalgte tysksprogede hjemmesider og meget andet.

Prøveforberedende
Indholdet i tysk.gyldendal.dk er alsidigt, og pensum kan derfor sammensættes, så det både tilgodeser den samlede klasse og giver eleverne mulighed for selv at finde interessante og relevante emner og tekster til deres selvstændige emner. Sitet indeholder desuden relevant hjælp til prøveforberedelse.

Stikordene for tysk.gyldendal.dk er fleksibilitet og tilgængelighed, solid faglighed, aktualitet og eleven i centrum.