Log ind

Nyt på tysk.gyldendal.dk

Opdateret 7. september 2018

  Landeskunde: Læseforståelsesopgaver
Til hvert emne, fx Die Fußball-Bundesliga, Die Trachtentradition  og Direkte Demokratie, kan eleverne nu arbejde med en opgave i læseforståelse. Opgaverne findes nederst på hver side, og de fleste er selvrettende, digitale opgaver. De resterende er i-ark, så eleverne nemt kan dele deres besvarelse med læreren.
  Sprechen: Online sein
Samtalematerialet er blevet udvidet med et nyt emne: Online sein. Her arbejder eleverne med nyttige temaord og vendinger, taler om deres adfærd online, forbereder en præsentation og diskuterer, hvorvidt det er en fordel, at vi i dag altid kan være online.
  Ordbogopslag - også online 
Under Ordbogsopslag kan eleverne nu også finde hjælp til at slå op i onlineordbøger. Her tages udgangspunkt i Gyldendals skoleordbog.dk, og billeder fra onlineordbogen gør det tydeligt for eleverne, hvor de finder informationer, og hvordan de afkoder dem. Der er også tilhørende opgaver, hvor eleverne kan øve sig på ordbogsopslag.
  Bundestagswahl 2017
Forløbet Bundestagswahl giver mulighed for at arbejde med det forestående tyske valg. Her introduceres eleverne til det tyske politiske system, de største partier og kanslerkandidaterne. Derudover kan eleverne tage en test, der viser, hvilket parti de er mest enig med. 
  Nye årsplaner til 8. og 9. klasse
Her finder du forslag til årsplaner til 8. og 9. klasse. Årsplanerne ligger som pdf og Word-dokument, så du selv kan redigere og tilpasse.

  Nyt indhold
Landeskunde er blevet opdateret, og der er bl.a. tilføjet flere billeder.
  Samtaletræning
Det nye samtalemateriale sætter fokus på de kommunikative færdigheder og giver eleverne mod på og lyst til at tale tysk.
Materialet består af fire elevnære emner (Ich, Ferien, Freizeitjob og Alkohol und Jugendliche) og findes på to niveauer, så det er muligt at differentiere.
  Frohe Ostern!
Under Landeskunde er der nu mulighed for at arbejde med den forestående højtid. Her beskrives den religiøse baggrund for påskens helligdage og de traditioner, der måske nok i dag fylder mere end kirkebesøgene: påskeharen, påskeæggene og påskelammet.
Nyt tema
Ich bin jung handler om teenageårene, hvor alt forandrer sig: Man får lov til mere, men handlingerne har konsekvenser. Også kroppen ændrer sig, og det kan være svært at føle sig tilfreds med sit udseende, når man dagligt præsenteres for uopnåelige skønhedsidealer.
Ich bin jung handler også om emner som unges alkoholforbrug, spiseforstyrrelser og om at blive forælder i en ung alder.
  Rund um die Schweiz
Under fanebladet Landeskunde er Schweiz nu komplet. Her er det eksempelvis muligt at få et overblik over landets sprog, lære om den imponerende lammegrib, der igen flyver over Alperne, se en video om det traditionsrige liv på landet og få historien om Røde Kors præsenteret på Schwyzerdütsch i en tegnefilm.
  Ich geh’ mit meiner Laterne …
Det er blevet tid til at fejre Martinstag, og det gør vi under fanebladet Landeskunde.
I dette nye miniforløb er der mulighed for at blive klogere på, hvem Sankt Martin var, og hvordan han hyldes med lanterneoptog, sang og bagværk d. 11. november.
  Nyt indhold
Under Tipps kan eleverne nu læse om og øve sig på ordbogsopslag. Desuden er grammatikdelen udvidet med en række opgaver til ordklasser, præpositioner og adjektiver.
Både grammatikopgaverne og opgaverne til ordbogsopslag varierer i sværhedsgrad og type og er selvrettende.
  Prøveoplæg
Under LehrerIn ligger nu prøveoplæg til portalens temaer, der kan bruges til at træne prøvesituationen i undervisningen eller anvendes til afgangsprøven.
De igangsættende spørgsmål kan printes som pdf, og nederst på siden kan læreren tilføje de materialer, som klassen har arbejdet med, og som er relevante for spørgsmålet.
  Julen nærmer sig
Under fanebladet Landeskunde finder du Weihnachten, der har fokus på bl.a. tyske juletraditioner, sange og bageopskrifter. Mange danske juletraditioner stammer fra Tyskland, så læs fx om baggrunden for juletræet og adventskransen samt tilblivelsen af den mest populære af alle julesalmer: Glade jul.
  Nyt indhold
Grammatikdelen er udvidet med en lang række opgaver til bl.a. verber, substantiver og pronomener. De varierer i sværhedsgrad og type og er selvrettende.
  Nyt indhold
Grammatikdelen er udvidet med en lang række opgaver til verber. De varierer i sværhedsgrad og type og er selvrettende.
  Nyt tema
I Ein neues Leben møder eleverne en række mennesker, hvis liv har ændret sig radikalt, fx DDR-borgeren, der forsøgte at flygte, den 18-årige, der fik en lang fængselsdom, og den handicappede, der kom til De Paralympiske Lege.
  Nyt tema
I Berlin-temaet fokuseres der bl.a. på, hvordan det er at være ung i Berlin, hvordan man forsøger at holde byen så grøn som muligt, Berlins omskiftelige historie og en masse anderledes og sjove mennesker fra hele verden, der har slået sig ned i byen …
Tilskudsberettiget
tysk.gyldendal.dk opfylder 2013-kriterierne for tilskud til digitale læremidler.
Notesbog på fagportalen
Med Notesbogen kan eleven arbejde med det faglige stof direkte på fagportalen. Eleven kan nemt oprette noter og arbejde i prædefinerede noter.
Elevens noter er altid tilgængelige, når eleven er logget ind på portalen.
Notesbogen kan åbnes fra alle portalens sider.
Tilpas skriften på fagportalerne
Med den nye skriftmenu kan du selv indstille størrelsen og udseendet på skriften i indholdsfeltet på fagportalen.
Du har mulighed for at vælge mellem skrift med eller uden fødder – samt at øge størrelsen på skriften.