Log ind

Den skriftlige prøve

Den skriftlige prøve varer tre timer og er todelt.

  • I den første del bliver du testet i lytteforståelse (tidsforbrug ca. 20-25 min.) og læseforståelse (tidsforbrug ca. 35-40 min.).
  • I anden del bliver du testet i sprog og sprogbrug (grammatik) (tidsforbrug ca. 30 min.) og fri skriftlig fremstilling (tidsforbrug ca. 90 min.).
”Prøverne i tysk er først og fremmest prøver i kommunikative færdigheder. I prøven er det derfor væsentligt, at der primært fokuseres på det positive – altså det, som eleverne kan – frem for det, de ikke kan. Sproget skal kunne bruges i en kommunikativ sammenhæng og prøven skal opfattes således, frem for at der fokuseres på fejl og høje korrekthedskrav.”- Fra Undervisningsministeriets Vejledning til prøverne i faget tysk