Log ind

Den mundtlige prøve

BIST DU BEREIT? Her bliver du klædt godt på til det grønne bord.
Den mundtlige prøve er todelt og varer 20 minutter inklusiv karakterfastsættelse. Prøven består af:

  • Præsentation af det selvvalgte emne (ca. 5 min.)
  • Samtale ud fra et overordnet tema fra tekstopgivelserne (ca. 8 min.)

Det skal du kunne til prøven

  • Forstå, hvad du hører.
  • Tale forståeligt tysk.
  • Samtale med lærer og censor.
  • Kende til kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og kunne sammenligne med egen kultur.