Log ind

Prøveklar?


tysk.gyldendal.dk findes forskellige prøveforberedende materialer til dig og dine elever. Her giver vi dig et overblik:
Den mundtlige prøve 
Under Tipps kan eleverne se en hel mundtlig afgangsprøve i tysk. Der er også hjælp at hente, når eleverne skal skrive deres disposition, og i en video fortæller en række elever om deres prøveforberedelse og giver gode råd.
Her ligger også en række nyttige Redewendungen, som kan printes til eleverne. 

I portalens Mediathek kan eleverne foretage en emnesøgning og finde materialer til deres selvvalgte emne.

Samtalematerialet Sprechen er velegnet, når eleverne op til prøven skal øve sig på at tale mere frit på tysk. Her er materiale på to niveauer til fire elevnære emner.

Under LehrerIn findes prøveoplæg til portalens temaer. Pdf’erne består af et igangsættende spørgsmål til den frie samtale samt billeder, der skal inspirere eleven.
Den skriftlige prøve
Under Tipps findes en gennemgang af den skriftlige afgangsprøve, og eleverne finder hjælp og træningsopgaver til ordbogsopslag.

I portalens Grammatik findes en lang række selvrettende opgaver, så eleverne kan arbejde målrettet med de grammatiske områder, som de har brug for at træne.

 Til afgangsprøven kan eleverne medbringe denne grammatiske oversigt til sprog og sprogbrug samt den frie skriftlig fremstilling.