Log ind

Planlæggeren


PLANLÆGGEREN er et årsplansredskab til tysk.gyldendal.dk, som giver et overblik over de trinmål, forløbene dækker. Udvælg de forløb, du ønsker at arbejde med, og planlæg skoleåret, så det passer til dig og dine elever.

Sådan kommer du i gang
  Du kan gå til PLANLÆGGEREN på to måder:

1. Du kan søge efter forløb.
Når du har fundet frem til et forløb, du vil bruge, trækker du forløbet over i yderste højre kolonne, "Valgte forløb".
Herefter vil du kunne se, at nogle af målområderne i venstre kolonne bliver markeret med et gråt tjekmærke. Det betyder, at du nu er i gang med at "samle" trinmål fra dette område. Du kan klikke på den røde pil til venstre for området for at se de enkelte trinmål.

2. Du kan søge efter trinmål.
Hvis du hellere vil bruge trinmålene som udgangspunkt for planlægningen af din undervisning, kan du markere de enkelte trinmål i venstre kolonne, hvorefter forløb, der arbejder hen imod dette/disse trinmål, bliver markeret med rødt i midterkolonnen.
På den måde får du hurtigt et overblik over, hvilke forløb på tysk.gyldendal.dk, der sigter mod opfyldelse af netop dette/disse mål. 

Sådan gemmer du dit arbejde

Hvis du er igang med din årsplan, men har brug for at fortsætte på et senere tidspunkt, kan du altid vende tilbage til dit arbejde.
Det gør du ved at kopiere url'en (adressen) fra din browsers adresselinje. Denne url gemmer du på din computer. Når du vil vende tilbage til planlægningsarbejdet, klikker du blot på denne url.

Sådan distribuerer du din plan i SkoleIntra

For at få din årsplan over i Skoleintra, skal du, når du er færdig, vælge "Eksportér valgte forløb" i øverste højre hjørne af skærmen. Herefter kan du indsætte din færdige plan i årsplansmodulet i SkoleIntra.

Når du har oprettet en årsplan i SkoleIntra, vælger du ikonet xxx i editoren og paster din årsplan ind ved at klikke Ctrl+V (på Mac: Cmd+V). Herefter klikker du på kilde-ikonet igen – og du vil nu kunne se og arbejde videre i din årsplan.

Find en vejledning til SkoleIntras årsplansværktøj i SkoleIntra under "Hjælp" - "Vejledning" - "Samarbejde" - "Årsplan".