Log ind

'Landeskunde'


Landeskunde indeholder en lang række informationer om kultur- og samfundsforhold i Tyskland, Østrig og Schweiz.
Hvert land behandles ud fra de seks kategorier: Land und Leute, Natur und Geografie, Städte, Geschichte, Kultur og Essen und Trinken.

Til hver kategori er en introducerende tekst, der præsenterer emnet generelt, og en gruppering med tre eksempler, der uddybes og understøttes af eksempelvis billede, video eller link. Der er lagt vægt på interessante og overraskende oplysninger, der lægger op til samtale og sammenligning med danske forhold.

I temaforløbene linkes til Landeskunde, når eleverne her kan finde mere viden om emnet.