Log ind

'Grammatik'


tysk.gyldendal.dk indeholder en lettilgængelig tysk basisgrammatik, der kan anvendes på alle tre klassetrin. De latinske betegnelser anvendes på portalen, men med de danske betegnelser i parentes.

Selvrettende opgaver

I direkte forbindelse med de grammatiske opslag ligger grammatiske træningsopgaver. Opgaverne er selvrettende, og eleverne får umiddelbar feedback. Eleverne kan efterfølgende sende deres svar til læreren, så både elev og lærer kan følge progressionen og se, hvor der eventuelt skal sættes særligt ind.

Der er angivet niveauer for alle opgaver: En stjerne (*) angiver de letteste opgaver inden for emnet, og tre stjerner de sværeste. Det er således også muligt for eleverne at genopfriske tidligere gennemgået grammatik og herefter gå videre til mere komplekse opgaver.

Grammatikken og de tilhørende opgaver kan bruges på flere forskellige måder:
  • som målrettet og differentieret træning, hvor opgaverne vælges og sammensættes ud fra den enkelte elevs behov
  • som konsolidering af stof, eleverne er blevet undervist i på klassen
  • som opsamling til sidst i et forløb eller op til afgangsprøverne
  • som evaluering af elevernes kompetencer og progression inden for bestemte områder
  • til elevens selvstændige træning.
I temaforløbene linkes til grammatikken, når der i nogle opgaver trækkes på elevernes grammatiske viden.

Ikoner

I grammatikken bruges følgende ikoner:
Elevaktivitet eller opgave
Opslagsværk