Log ind

Substantiver (navneord)

Substantiver betegner levende væsener, ting og begreber, fx der Mann, die Katze, das Jahr og die Liebe.

På tysk skrives substantiverne altid med stort begyndelsesbogstav.
Alle substantiver har et køn. På dansk har vi fælleskøn (en cykel) og intetkøn (et hus). På tysk er der tre køn, som man kan genkende på den foranstående artikel (kendeord): 

maskulinum  femininum neutrum
(hankøn) (hunkøn) (intetkøn)
der die das

I ordbogen kan du se, hvilket køn et substantiv har:

  • for maskulinum
  • for femininum
  • for neutrum

Læg mærke til, at ting også er maskulinum og femininum.
Der Computer ist teuer.
               m
Computeren er dyr.
 
Die Lampe ist neu.
             f
Lampen er ny.
 
Hunkønsvæsner (-in)
På dansk kan man sige ’lærer’ og ’lærerinde’ eller ’sanger’ og ’sangerinde’, men det er ikke så ofte, vi bruger formen med -inde for at vise, at der er tale om kvindelige personer. På tysk bruges formen rigtig meget, fx die Schülerin, die Sportlerin og die Kanzlerin.
Hvis man taler om en blandet grupper personer, nævner man ofte både den mandlige og den kvindelige form, fx Die Schüler und Schülerinnen fahren nach Frankreich.