Log ind

Konjunktioner (bindeord)

Konjunktioner er ord, der forbinder sætninger eller ord med hinanden.

Konjunktioner kan inddeles i to hovedgrupper.
  • Sideordnende konjunktioner, fx und og oder.
  • Underordnende konjunktioner, fx dass og weil.
Ich liebe Musik und Partys! Jeg elsker musik og fester!
Er sagt, dass er Gitarre spielt. Han siger, at han spiller guitar.