Log ind

Kongruens

På dansk hedder verballeddet (udsagnsled) altid det samme, lige meget om det drejer sig om dig eller mig, en eller flere, fx jeg køber, du køber.
Sådan er det ikke på tysk; verberne bøjes i 1., 2. og 3. person samt ental og flertal, fx ich kaufe, du kaufst.

Kongruens mellem subjekt (grundled) og verballed betyder, at der skal være overensstemmelse mellem de to led mht. person og tal. Det er subjektet i sætningen, der bestemmer verballeddets bøjning i person og tal.
Ich bin so glücklich.
x/N    ○ 
Jeg er så lykkelig.
Ich er 1. person, ental.
Ihr seht den neuen Film.
x/N    ○
I ser den nye film.
Ihr er 2. person, flertal.
Når subjektet er et substantiv, så står verballeddet altid i 3. person, ental eller flertal.
Claras Kleid ist cool.
           x/N          ○
Claras kjole er cool.
Claras Kleid er 3. person, ental.
Die Tickets waren teuer.
     x/N                 ○
Billetterne var dyre.
Die Tickets er 3. person, flertal.