Log ind

Grammatiske betegnelser


Latin Dansk
adjektiv tillægsord
adverbium biord
akkusativ genstandsfald
akkusativobjekt genstandsled
artikel kendeord
dativ hensynsfald
dativobjekt hensynsled
femininum hunkøn
futurum fremtid
genitiv ejefald
imperativ bydemåde
infinitiv navnemåde
kasus fald
komparation gradbøjning
komparativ højere grad/2. grad
kongruens overensstemmelse (fx mellem verballed og subjekt)
konjunktion bindeord
konjunktiv ønskemåde/forestillende måde
maskulinum hankøn
modalverbum mådesudsagnsord
neutrum intetkøn
nominativ nævnefald
participium tillægsform
perfektum førnutid
perfektum participium kort tillægsform
pluralis flertal
pluskvamperfektum førdatid
positiv grundform/1. grad
possessivt pronomen ejestedord
pronomen stedord
præposition forholdsord
præsens nutid
præsens participium lang tillægsform
præteritum datid
relativt pronomen henførende stedord
singularis ental
subjekt grundled
subjektsprædikativ omsagnsled til grundled
substantiv navneord
superlativ højeste grad/3. grad
verballed udsagnsled
verbum udsagnsord