Log ind

Artikler (kendeord)

Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord).
De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal, og hvilken kasus substantivet står i. På tysk står artiklerne altid foran substantivet. 
ein Mann en mand
der Mann manden
die Männer mændene

eine Frau en kvinde
die Frau kvinden
die Frauen kvinderne

ein Kind et barn
das Kind barnet
die Kinder børnene