Log ind

Adverbier (biord)

Adverbierne fortæller nærmere om forskellige omstændigheder i en sætning, fx tid og sted.
Die Schüler gehen oft ins Kino. Eleverne går tit i biografen.
Du kannst hier sitzen. Du kan sidde her.
Tidsadverbier
Eksempler på tidsadverbier:

nie aldrig           
immer altid
schon allerede
jetzt nu
heute i dag
bald snart
gestern i går
sofort straks
manchmal nogle gange
damals dengang
Manchmal höre ich den Wecker nicht. Nogle gange hører jeg ikke vækkeuret.
Årsagsadverbier
Eksempler på årsagsadverbier:

deshalb derfor
jedenfalls i hvert fald
trotzdem alligevel
Ich bin krank, deshalb komme ich erst morgen. Jeg er syg, derfor kommer jeg først i morgen.
Mådes- og gradsadverbier
Eksempler på mådes- og gradsadverbier:

nicht ikke
fast næsten
vielleicht måske
ganz helt
meistens for det meste
ziemlich temmelig
sehr meget
Vielleicht isst sie keine Schokolade. Måske spiser hun ikke chokolade.
Stedsadverbier
Eksempler på stedsadverbier:

hier her
da der
drinnen (der)inde
draußen (der)ude
unten nede, forneden
drüben derovre
oben foroven, (der)oppe
Ich warte draußen. Jeg venter udenfor.